O NAMA

UPOZNAJTE NAS

 • Osnovana 1983. godine u Koprivnici; Grafička kultura DTS d.o.o. iz obiteljskog obrta se ubrzo profilirala kao specijalizirani proizvođač komercijalne ambalaže od kartona i papira.
 • Proizvodimo visokvalitetnu ambalažu za prehrambene i farmaceutske industrije primjenjujući međunarodne standarde Iso 9001 i FSC ( kontrolirana proizvodnja papira).

VIZIJA DRUŠTVA

 • Vizija društva „Grafičke kulture DTS“ je postati jedan od članova vodećih proizvođača komercijalne ambalaže na području Republike Hrvatske uz kontinuirano praćenje i usvajanje novih tehnologija, stvaranje što primjerenijih uvjeta proizvodnje uz redovitu edukaciju naših djelatnika.

MISIJA

 • Misija DTS-a je proizvoditi visokokvalitetne proizvode uz ostvarenje zadovoljstva klijenata i zaposlenika te povećanje kapitala.

POLITIKA KVALITETE

 • GRAFIČKA KULTURA DTS d.o.o. obvezuje se proizvoditi i isporučivati proizvode poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu.
 • Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.
 • Za GRAFIČKA KULTURA DTS d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u području:
  GRAFIČKE PRIPREME I TISKA, PROIZVODNJE PAPIRNE I KARTONSKE AMBALAŽE TE AMBALAŽE IZ VALOVITOG KARTONA.
 • Odnosi s kupcima i dobavljačima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu.
 • Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.
 • U cilju stalnog poboljšanja kvalitete, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.
 • GRAFIČKA KULTURA DTS d.o.o. održava sustav upravljanja kvalitetom, koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu proizvedenih i isporučenih proizvoda.
 • Međunarodna norma ISO 9001:2015 zahtijeva redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.
 • Ocjena sustava upravljanja kvalitetom provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u razvoju sustava upravljanja kvalitetom u sljedećim razdobljima.
 • Periodična provjera politike sustava upravljanja kvalitetom osiguravati će njenu trajnu primjerenost.
 • Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime GRAFIČKA KULTURA DTS d.o.o.

ZAPOSLENICI

 • Zapošljavamo 33 djelatnika. Broj zaposlenih neprestano raste. Naše interne edukacije pružaju našim zaposlenicima neprestanu mogućnost profesionalnog razvoja.